1 (1)

محمد جواد رضوانی

کارشناس تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان میباشد و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است. محمد جواد رضوانی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی برق (گرایش قدرت)

  • 3 سال سابقه فعالیت سازمانی
  • کارشناسی مهندسی برق (گرایش قدرت)

ساختار آکادمی