9

مهناز رشیدی

مدیر اجرایی

مدیریت و رهبری تنها تکیه زدن بر جایگاه نیست. مدیریت و رهبری یعنی هم‌پا و در کنار اعضای تیم، همه با هم از موانع بگذریم و به سوی پیشرفت و تعالی قدم برداریم. وقتی رهبر باشی هم باید لوله‌کش باشی و هم شاعر. مهناز رشیدی هستم، کارشناس ارشد مهندسی عمران، PMP و ‌مدیر اجرایی آکادمی. خوشحالم در تیمی حضور دارم که هر روز آن برایم سرشار و‌ مملو از یادگیری و یاددهی است.

  • ۱۳ سال تجربه فعالیت سازمانی و‌ مدیریتی 
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  • دارای مدرک بین‌المللی مدیریت پروژه حرفه‌ای از موسسه PMI 

ساختار آکادمی