فن چانه زنی در مذاکره و فروش

You are here:

چانه زنی بی‌تردید یک فن است. لحظات بسیار مهمی از جلسات مذاکره، خرید و فروش، به چانه‌زنی اختصاص می‌یابد. آنجا که طرفین تلاش می‌کنند تا با اعطای کمترین امتیاز، بیشترین امتیاز را دریافت کنند. این کتاب به شما می‌آموزد که:

  • چگونه چانه‌زنی را شروع کنید.
  • چگونه جریان چانه‌زنی را هدایت کنید.
  • چگونه اولین پیشنهادات را مطرح کنید.
  • چگونه مقاومت‌های طرف مقابل را بشکنید.
  • چگونه در برابر پیشنهادات طرف مقابل واکنش حرفه‌ای نشان دهید.
  • چگونه بر خلاف اکثر افراد، در چانه‌زنی حرفه‌ای باشید.