آرشیوها: Portfolio

مدیریت 2.0

این کتاب در موضوع بازآفرینی مدیریت نوشته شده و نویسنده در آن، تلاش دارد تا از دریچه‌ای نو، ضرورت پایه‌گذاری پارادایم‌های جدید مدیریتی را بیان…

مشاهده درس

کتاب متقاعد سازی

متقاعدسازی، بزرگترین و پراهمیت ترین عنصر مذاکره و فروش است. با این حال، مهارتی کمیاب است و بر اساس پژوهش ها، شایعترین ضعف در میان…

مشاهده درس