سخنرانی جذاب و طنز در بیان

You are here:

تحقیقات نشان می دهد که در ۹۱ درصد سخنرانی ها، ذهن مخاطبان سخنرانی از موضوع، سخنران و ارائه، دور و منحرف می شود و به سمت افکار دیگر می رود. از طرفی در ۳۹ درصد سخنرانی ها، تعدادی از مخاطبان به خواب می روند!

بیایید در سخنرانی ها و صحبت هایمان، جهان را از شر محتویات کسالت بار خلاص کنیم! مردم بی صبرانه منتظر شنیدن داستان ها و گفتارهای جذاب و طنزآمیز شما هستند. تنها خود شما شایسته تعریف کردن آنها هستید و هرگز نمی دانید وقتی آنها را تعریف کنید چه اتفاقی خواهد افتاد.

هرجا که می توانید، از طنز و جذابیت بیان استفاده کنید. همه ما نیازمند این دو هستیم. بچه ها به طور میانگین سیصد بار در روز می خندند؛ افراد بالای سی و پنج سال، تنها پانزده بار! می توان به جرئت گفت که هر کس بتواند بخشی از این احساسات خوشایند از دست رفته را بازگرداند، به سرعت خود را به عنوان یک قهرمان مطرح می کند. اگر طنز و جذابیت را با اطلاعات واقعی و نکات آموزنده ملموسی ترکیب کنید که لابه لای سخنرانی شما جای گرفته اند، ستاره اقبالتان مدت بیشتری می درخشد.