مدیریت 2.0

You are here:

این کتاب در موضوع بازآفرینی مدیریت نوشته شده و نویسنده در آن، تلاش دارد تا از دریچه‌ای نو، ضرورت پایه‌گذاری پارادایم‌های جدید مدیریتی را بیان و مدیریت متعارف را به چالش بکشد. بدین ترتیب وی برای رسیدن به مقصود خود لزوم باتعریف مدیریت را آشکار و به آسیب‌شناسی مدیریت متعارف می‌پردازد. سپس برخی از اصول نسخه جدید مدیریت یعنی مدیریت «2.0» را معرفی و نحوه اجرای آن اصول را شرح می‌دهد. همچنین وی در مطالعه‌ای انتقادی، زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و ابعاد مدیریت متعارف را بررسی و چگونگی رسیدن به مدیریت آینده‌نگر را بازگو می‌کند.”

این کتاب هیچ چیز از تئوری‌های همیشگی مدیریت به شما ارائه نخواهد کرد‫؛ به تکرار مکررات مدیریت نخواهد پرداخت؛ آخرین دستاوردهای علم مدیریت را معرفی نخواهد کرد؛ این کتاب افسانه‌های مرسوم مدیریت را برای شما بازگو نخواهد کرد؛ به توصیف شرکت‌های موفق و تمجید از مدیران آن‌ها نخواهد پرداخت؛ بر انباشت روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت نخواهد افزود؛ از رموز موفقیت در مدیریت حرف چندانی نخواهد زد؛ این کتاب اما، دریچه نگاه را از گذشته به سمت آینده معطوف خواهد کرد؛ الزام پایه‌گذاری پارادایم‌های جدید مدیریتی را بیان خواهد کرد؛ مدیریت تعارض را به چالش خواهد کشید؛ نیاز مبرم به بازتعریف مدیریت را در معرض دید قرار خواهد داد؛ آسیب‌های مدیریت را به بحث خواهد گذاشت؛ برخی اصول نسخه جدید مدیریت یعنی مدیریت 2.0 را معرفی خواهد کرد و به صد زبان خواهد گفت: مدیریت را می‌توان و می‌باید تغییر داد.